Höstmöte 2017

Hattar

År 2017 inleddes i Fruntimmerssamfundet i Visby med ett café i mars månad, där Ulla-Britt Hildingsson berättade och visade hattar från 1900-talet.

”Hattar” var också temat för Höstmötet. Till Västerhejde bygdegård kom 115 medlemmar iförda hattar från olika decennier eller helt nya egentillverkade kreationer.

Kvällen inleddes med möte där bl.a. 18 nya medlemmar valdes in. Därefter serverade ”Köket” en delikat trerättersmiddag. ”Köket” hade traditionsenligt dekorerat sal och alla bord med utgångspunkt från kvällens tema.

Till kaffet underhöll en tvärflöjtskvartett från Kulturskolan, under ledning av Maria Nyberg Jobs.

Kvällen avslutades med sedvanligt lotteri. Vinstbordet var fullbelamrat och många medlemmar gick hem efter en trevlig kväll med en vinst eller flera.

Hattar

Bilder: Sara Lundin 
Text: Siv Langenstam