Årsmöte 2022

ÅRSMÖTE FÖR FRUNTIMMERSSAMFUNDET I VISBY MED
MEDLEMSINVIGNING, STIPENDIEREKORD OCH DOLLY PARTON SHOW

Den 22 maj träffades ett 50-tal medlemmar i Fruntimmerssamfundet på JODA för årsmöte med vårbuffé och underhållning. Vår ordförande Siv Langenstam välkomnade oss samt ledde oss professionellt igenom dagordningen.

Verksamhetsberättelsen presenterades av sekreterare Helena Nygren som redogjorde för 2021 års aktiviteter samt om stipendier och bidrag. Skattmästaren Anja Andersson redovisade årets positiva ekonomi. Valberedningen presenterade styrelsekandidaterna som resulterade i omval av samfundets styrelse medan en ny medlem, Agneta Wemnell, valdes in i stiftelsens styrelse.

Ingrid Boström, sekreterare i stiftelsen, redogjorde för de årliga stipendierna. Årets 63 stipendiater får glädjande nog dela på rekordsumman 764 000 kronor. De fördelades till behöriga studentskor i följande kategorier: Textil/Hantverk – 7, Hemkunskap/Kost – 2, Trädgård – 1, Konst/Musik – 7, Lärare – 12, Naturvetenskap/Civilingenjör – 4, Vård – 14, Övriga utbildningar – 16. Ingrid informerade också att stiftelsens styrelse nu beslutat att fr.o.m. 2023 stipendium kan sökas och delas ut i 4 år i stället för 3.

Nya medlemmar valdes in och välkomnades entusiastiskt då flera av de 21 invalda är yngre. De behövs för att försäkra samfundets fortsatt vitala existens efter 200-årsfirandet nästa år. Jubileet går av stapeln den 3 juni, 2023, och planeringen är redan påbörjad.

Efter årsmötet bjöd Dolly Parton (också känd som Sara Skog), svängigt ackompanjerad av pianisten Anders Björkqvist, på en fantastisk show. På engelska och bruten svenska bjöd Dolly engagerat, med sin fantastiska sångröst, på sig själv med humor och glädje. Programmet bestod av en välkänd blandning av egna och andra artisters låtar. Det var härlig sång, fart och fläkt, vilket definitivt smittade av sig bland åhörarna. Ett mycket uppskattat uppträdande ”from over there”.

Ett positivt och lyckat möte efter 2 år av restriktioner. Nu ser vi alla fram emot regelbundna träffar under året samt höjdpunkten, nästa års 200-årsjubileum.

Ordförande Siv Langenstam välkomnar nya medlemmar.
Årsmöte 2022