Styrelse för samfundet

 

Ordförande
Siv Langenstam
0498-26 21 63
070-241 94 41
langenstam48@telia.com

Vice ordförande
Sara Lundin
070-848 89 37

Sekreterare
Helena Nygren
073-344 36 52

Vice sekreterare
Inga-Märit Koehler
0498-21 38 70
076-768 38 66

Adjungerad
Eva Eld
073-650 40 75

Skattmästare
Anja Andersson
0498-21 36 94
070-346 47 40
 

Vice skattmästare
Anne Melin
070-593 63 64

Klubbmästare
Birgitta Gahne
070-293 99 22

Vice klubbmästare
Christina Thomsson
0498-21 95 77
079-077 95 77

Adjungerad
Maj-Britt Henriksson
072-731 57 33

FUNKTIONÄR

Webmaster
Ann-Britt Magnusson
0457-40 600
annmag@telia.com

 

Fruntimmerssamfundet i Visby