Välkommen

SÄLLSKAPETS ÄNDAMÅL  


Fruntimmerssamfundets i Visby ändamål skall vara "att inom Gotlands län befrämja sådan verksamhet, som har anknytning till ungdomars och vuxnas utbildning i samhällsnyttig anda".

Stipendier delas ut till gotländska ungdomar, som undergår yrkesutbildning företrädesvis i ämnen, som tidigare bedrivits av drottning Desiderias skola.

 

STIPENDIER

Stipendium ur Fruntimmerssamfundets Stiftelse kan utgå till gotländska, eller på Gotland verksamma, kvinnor för yrkesutbildning eller fortsatta studier inom ämnesområden i vilka undervisning tidigare bedrivits vid Drottning Desiderias skola, d.v.s. i första hand textil och huslig utbildning.

Läs mer om stipendieansökan >>

 

 

Fruntimmerssamfundet i Visby