Ändamål

Silversmide
Silversmide

Samfundets ändamål skall vara "att inom Gotlands län befrämja sådan verksamhet, som har anknytning till ungdomars och vuxnas utbildning i samhällsnyttig anda".      
Stipendier delas ut till gotländska ungdomar, som undergår yrkesutbildning företrädesvis i ämnen, som tidigare bedrivits av drottning Desiderias skola.

Idag är vi nästan 500 medlemmar i vårt samfund och vi för med stolthet stiftarinnornas arbete vidare. Men medelåldern är hög och vi behöver unga idérika kvinnors engagemang för att leva vidare.      
För att säkra Samfundets framtida existens är det viktigt att arbeta för att intressera yngre kvinnor i det vi gör.      
Vi vill, och är övertygade om, att det är angeläget även idag att föra fram Fruntimmerssamfundets traditioner. Ordet "Fruntimmer" var vid tidpunkten för starten ett ärevördigt och aktningsvärt tilltal men har nog idag förlorat något av den andemeningen, men Fruntimmerssamfundets medlemmar har som uppgift att arbeta för och försäkra att den positiva definitionen skall behållas och hedras.      

Vi vill lära av och gå vidare enligt de ursprungliga grundtankarna, men också försäkra oss om att      
de kombineras med det nutida samhällets utveckling.

 

Glasblåsning
Glasblåsning

 

Fruntimmerssamfundet i Visby