Stiftelse / Stipendium

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Stipendium kan utgå till gotländska eller på Gotland verksamma kvinnor
för yrkesutbildning eller fortsatta studier i ämnen i vilka tidigare undervisning
bedrivits av drottning Desiderias skola dvs i första hand TEXTIL och HUSHÅLL.

Notera:

– Åldersgränsen är max 55 år.
– Stipendier delas ej ut för gymnasiestudier.
– Stipendium kan erhållas max 4 gånger.
 

ANSÖKAN

Information om stipendieansökan för år 2023 kommer att finnas på vår hemsida i början av februari 2023.
Notera att stipendium nu kan erhållas 4 år i st f max 3 år.
 

  STIFTELSENS STYRELSE

  Ordförande
  Anna-Britta Hoppe
  073-963 75 00
  Ledamot
  Agneta Wemnell
  073-533 32 23
  Skattmästare
  Anja Andersson
  070-346 47 40
  Ledamot
  Siv Langenstam
  070-241 94 41
  Sekreterare
  Ingrid Boström
  070-324 73 73
   

   

   

   

  Fruntimmerssamfundet i Visby