Stiftelse/Stipendium

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR
 

Stipendium kan utgå till gotländskor, eller på Gotland bofasta och aktivt verksamma kvinnor. 
Stipendium utgår för yrkesutbildning eller fortsatta studier inom ämnesområden där undervisning tidigare bedrivits vid Drottning Desiderias skola, d v s i första hand textil och hushåll. 
Stipendium kan även utdelas för andra eftergymnasiala utbildningar och studier.

Notera:

– Åldersgränsen är max 55 år.      
– Stipendier delas ej ut för gymnasiestudier.      
– Stipendium kan erhållas max 4 gånger.      
 

ANSÖKAN


BILAGOR ATT SÄNDAS MED ANSÖKAN:     
Ansökningsblankett med komplett information och namnteckning.    
Personbevis är obligatoriskt och skall innehålla födelseort.     
Personbevis kan beställas via ditt skattekontor eller via Skatteverkets hemsida >>     
Registreringsintyg från skola/högskola som visar att Du är inskriven på angivna kurser/utbildning under vårterminen 2024.     
Andra relevanta upplysningar.     

Ansökningsblankett >>

Ansökan skall vara Stiftelsens sekreterare tillhanda senast den 20 april 2024 under adress:     

Fruntimmerssamfundets Stiftelse      
c/o Ingrid Boström      
Persgatan 16 A      
62143 Visby      
ingrid.bostrom54@gmail.com  

*  *  *  *  *  *  *

Information om Stiftelsens beslut angående stipendium meddelas via e-post eller brev ca 1 juni 2024.     

Vid frågor kontakta      
Ingrid Boström 070-324 73 73      
ingrid.bostrom54@gmail.com


STIFTELSENS STYRELSE

Ordförande      
Anna-Britta Hoppe      
073-963 75 00
Ledamot      
Charlotta Kristiansson     
070-814 4703
Skattmästare      
Agneta Wemnell      
073-533 32 23
Ledamot      
Sara Lundin     
070-848 89 37
Sekreterare      
Ingrid Boström      
070-324 73 73
 

 

 

 

Fruntimmerssamfundet i Visby