Stiftelse/Stipendium

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Stipendium kan utgå till gotländska eller på Gotland verksamma kvinnor 
för yrkesutbildning eller fortsatta studier i ämnen i vilka tidigare undervisning 
bedrivits av drottning Desiderias skola dvs i första hand TEXTIL och HUSHÅLL.

Notera:

– Åldersgränsen är max 55 år. 
– Stipendier delas ej ut för gymnasiestudier. 
– Stipendium kan erhållas max 4 gånger. 
 

ANSÖKAN

Ansökan om stipendium skall sändas till Stiftelsens sekreterare Ingrid Boström i slutet av april 2024. 

Ansökningsblanketten kommer att läggas ut i god tid innan ansökan skall vara inne. 

Fruntimmerssamfundets Stiftelse 
c/o Ingrid Boström 
Persgatan 16 A 
62143 Visby 
ingrid.bostrom54@gmail.com 

Information om Stiftelsens beslut angående stipendium meddelas via e-post eller brev ca 10 juni 2024.

Vid frågor kontakta 
Ingrid Boström 070-324 73 73 
ingrid.bostrom54@gmail.com


STIFTELSENS STYRELSE

Ordförande 
Anna-Britta Hoppe 
073-963 75 00
Ledamot 
Charlotta Kristiansson
070-814 4703
Skattmästare 
Agneta Wemnell 
073-533 32 23
Ledamot 
Sara Lundin
070-848 89 37
Sekreterare 
Ingrid Boström 
070-324 73 73
 

 

 

 

Fruntimmerssamfundet i Visby