Aktuellt

Inval av nya medlemmar till Fruntimmerssamfundet i Visby 2023
 

Under perioden 10 oktober till 31 oktober 2023 öppnar vi för nya medlemmar i Fruntimmerssamfundet. 
Kanske har ni en god vän som är intresserad och som ni vill rekommendera för medlemskap. Styrelsen är angelägen att både föryngra medlemskapet samt få nya medlemmar som är engagerade och intresserade av Fruntimmerssamfundets fortsatta levnad/utveckling även efter vårt 200-årsjubileum år 2023. 

Därför har styrelsen satt följande kriterier för antagande i Samfundet: 
1. Personen ska vara rekommenderad av en medlem i Fruntimmerssamfundet. 
   Personen som rekommenderar är fadder för den nya medlemmen. 
2. De som rekommenderas får gärna vara intresserade av engagemang i t.ex. styrelse, valberedning, stiftelse osv. 
   Dessutom ha intresse i och kunskap om vad Fruntimmerssamfundet i Visby står för.

 3. Anmälaren bifogar med meddelandet den rekommenderade personens 
1. Namn 
2. Adress 
3. Telefon 
4. E-postadress 
5. Födelsedatum  

1. Endast en (1) rekommendation per medlem. 
2. Antal som kommer att väljas in är begränsat. 
3. Anmälan lämnas till: 

Helena Nygren 
Tel/sms: 073-344-3652 eller 
e-post: helena.nygren50@gmail.com 
Notera: Anmälan kan endast lämnas under perioden 10 oktober till 31 oktober 2023. 

Datum för höstmötet kommer att vara 1 dec kl. 18:30. Inbjudan kommer. 

Med vänliga hälsningar 
Styrelsen Fruntimmerssamfundet i Visby
 

 

Fruntimmerssamfundet i Visby