Donationer

GFH 

Bidrag mars 2023 – 10 000 kronor Textillinjen, Gotlands Folkhögskola

Här kommer några bilder från vår studieresa i Borås och Göteborg. Vi har haft det så bra! Vi har varit på tre olika utbildningar: Textilhögskolan, HDK och Tillskärarakademin Göteborg.  
Sedan besökte vi Göteborgsoperan där vi guidades runt i alla deras ateljéer. På Boråstapeter fick vi träffa tryckare och formgivare och följa hela tryckprocessen. 
Vi har också varit på Textilmuseet och Göteborgs stadsmuseum (utställning om Augusta Lundin).

Vänliga hälsningar 
Karin Seigerlund 
Linjeledare Textillinjen 

Studieresa Borås

 

BIDRAG 
Augusti 2019 – 10 000 kronor Annika Svahnström – Konstnärernas Gotland - 1900-talet

Konstnärernas Gotland”Konstnärernas Gotland -1900-talet” är en hyllning till de gotländska konstnärer som verkade på ön under förra århundradet. Boken har kunnat komma till stånd tack vare generösa bidrag från bland annat Fruntimmerssamfundet, som tackas varmt.

Jag lyfter i boken fram de kvinnliga konstnärerna, som ofta hamnar i skuggan av sina manliga kolleger. På omslaget ser vi Kerstin Hallroths fina Moderslycka, inspirerad av den medeltida Skyddsmantelmadonnan, som tar mänskligheten under sina utbredda armar. 

Det är först under 1960- och 1970-talen som kvinnliga konstnärer i större utsträckning börjar synas på den gotländska konstscenen. Idag dominerar de där! 

Annika Svahnström

 

 

 

BIDRAG 
April 2021 – 10 000 kronor Sylve Klinth – Gotlands missionshus, kapell och kyrkor 
 

KlinthTack för bidraget. Det har gjort att vi kunde trycka boken och utge den till ett rimligt pris. 
Dessa missionshus som kom till på senare delen av 1800-talet och en bit in på 1900-talet hade aldrig kommit till om inte det funnits så många flitiga kvinnohänder. Många stick-sy och knåpartimmar har lagts ner av kvinnor för att få ihop en så pass stor summa så att ett missionshus kunde byggas. Visserligen kom det väl in andra pengar också men de stora insatserna som skulle göras utfördes nog av kvinnor. Det är därför särskilt tacksamt att få ett bidrag av en organisation som fortfarande värnar om kvinnans ställning i samhället. 

Åter ett stort tack, 
Sylve Klinth

 

 

 

 

 

Fruntimmerssamfundet i Visby